CFT – Grupa Informatyczna Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem:
“Uruchomienie mobilnej usługi z zakresu informatyki śledczej”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku zakupu środków trwałych oraz oprogramowania. Inwestycja pozwoli na rozszerzenie funkcjonalności dotychczas oferowanych usług oraz na wprowadzenie nowej usługi (mobilny audyt oraz zabezpieczenie danych). Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie m.in. zwiększenie wartości firmy, wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wzrost rozpoznawalności marki.

Dofinansowanie projektu z UE: 70 059,60 PLN