Oferta

Opinie z dowodów informatycznych

Kompleksowo opracowujemy opinie z dowodów śledczych. Wszystkie opinie są przygotowywane wyłącznie przez biegłych sądowych.

  • w zakresie informatyki śledczej
  • analizy bezpieczeństwa sieci informatycznyh
  • analizy zawartości systemów baz danych
  • analizy systemów finansowo księgowych, pod kątem informatyki
  • przestępstwa seksualne w sieci Internet
  • analiza zapisów wizyjnych
  • wykonywanie opinii z większości dostępnych na rynku nośników informatycznych, określających legalność nośników, właścicieli praw autorskich i wysokość strat
    • Gier ( PC, PSX, PS2, XBOX, XBOX 360)
    • Programów (PC, MAC)
    • Filmów
  • wykonywanie ekspertyz z telefonów komórkowych

Realizujemy także:

  • Szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie m.in. ochrony praw autorskich oraz sposobów zabezpieczania materiałów informatycznych
  • Badania informatyczne
  • Pisanie oprogramowania do informatyki śledczej

Sprawy aresztowe wykonujemy poza kolejnością w trybie pilnym w ramach dostępnych możliwości.