Skip to content

Biegli sądowi

W CFT – Grupa Informatyczna Spółka z o.o. zatrudnionych jest troje biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, w tym dwóch trzeciej kadencji.

Kompetencje, certyfikaty oraz zakresy wiedzy biegłych sądowych udokumentowane są w aktach osobowych Sądu Okręgowego w Gdańsku.

dr Andrzej Żygadło

Biegły III kadencji z zakresu ochrony praw autorskich oprogramowania komputerowego, analiz telefonów komórkowych oraz informatycznych nośników danych.

Akta osobowe #1465

mgr Ryszard Zygadło

Biegły III kadencji z zakresu ochrony praw autorskich oprogramowania komputerowego, analiz zapisów wizyjnych oraz analizy informatycznych systemów przenoszenia danych.

Akta osobowe #1509

mgr Piotr Szukiewicz

Biegły z zakresu informatyki śledczej, analizy bezpieczeństwa sieci informatycznych, systemów baz danych oraz finansowo-księgowych.

Akta osobowe #1747