Oferta

Opinie z dowodów informatycznych

Kompleksowo opracowujemy opinie z dowodów śledczych. Wszystkie opinie są przygotowywane wyłącznie przez biegłych sądowych.

 • w zakresie informatyki śledczej
 • analizy bezpieczeństwa sieci informatycznyh
 • analizy zawartości systemów baz danych
 • analizy systemów finansowo księgowych, pod kątem informatyki
 • przestępstwa seksualne w sieci Internet
 • analiza zapisów wizyjnych
 • wykonywanie opinii z większości dostępnych na rynku nośników informatycznych, określających legalność nośników, właścicieli praw autorskich i wysokość strat
  • Gier ( PC, PSX, PS2, XBOX, XBOX 360)
  • Programów (PC, MAC)
  • Filmów
 • wykonywanie ekspertyz z telefonów komórkowych

Realizujemy także:

 • Szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie m.in. ochrony praw autorskich oraz sposobów zabezpieczania materiałów informatycznych
 • Badania informatyczne
 • Pisanie oprogramowania do informatyki śledczej

Sprawy aresztowe wykonujemy poza kolejnością w trybie pilnym w ramach dostępnych możliwości.