Skip to content
front_cftweb_ad021027h

Informacja o przetwarzaniu i administrowaniu powierzonych nam danych osobowych (RODO)

W związku z wchodzącym od 25 maja 2018 roku unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO), podjęliśmy działania mające na celu dostosowanie wewnętrznych procedur do wymogów nowego prawa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CFT Grupa Informatyczna Sp. z o.o, z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 264, 80-125 Gdańsk.

 2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować na adres info@cft-gi.pl

 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia umowy

 4. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.

 5. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są w naszej Bazie Kontrahentów. Jest ona odpowiednio zabezpieczona tak, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona.

 6. Zgodnie z przyjętą w CFT Grupa Informatyczna Sp. z o.o, z siedzibą w Gdańsku,, ul. Kartuska 264, 80-125 Gdańsk polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w jednostce prowadzony są rejestry zbiorów danych w formie papierowej oraz elektronicznej.

 7. Dane osobowe w niej zawarte będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy albo do momentu wycofania przez Państwo zgody na ich przetwarzanie.

 8. Państwa dane osobowe, po ich wykorzystaniu niezbędnym do wykonania umowy, będą usuwane, chyba że dotyczy to nadrzędnych regulacji prawnych

 9. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane, dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa

 10. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.

 11. Pragniemy także poinformować, że mają Państwo prawo skierować skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.

 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy.